Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dodano: 19-05-2019

Walne Zebranie Stowarzyszenia sprawozdawczo - wyborcze za rok 2018
Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Było to zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Na Zebraniu uchwałą członków Stowarzyszenia zatwierdzono sprawozdanie za rok 2018 i udzielono absolutorium Zarządowi.
https://www.bagesfutbol.net/ Odbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Skład nowego Zarządu :    womens hidden heel shoes
Danuta Tchorowska Prezes Stowarzyszenia
Jadwiga Bielawska vice - Prezes 
Mirosława Gagjew skarbnik
Elżbieta Zimińska sekretarz
Teresa Gibas członek
Barbara Boettcher członek
Komisja Rewizyjna:
Urszula Szulc Przewodnicząca
Elżbieta Kurian członek
Lucyna Rycicka członek bset skeleton watches