Skład nowo wybranego Zarządu

Dodano: 19-05-2019

Skład nowo wybranego Zarządu na kadencję 2019 - 2023
Danuta Tchorowska  Prezes Stowarzyszenia
tel. 665 922 525, tel. 609 056 140
Jadwiga Bielawska vice Prezes
tel. 507 558 546
Mirosława Gagjew skarbnik
tel. 600 221 354
Elżbieta Zimińska sekretarz
tel. 791 861 555
Teresa Gibas członek
tel. 603 047 784
Barbara Boettcher członek
tel. 535 353 077