elAmazonki

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Rok 2007

Rok 2007

Działalność Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2007r.
 
Elbląskie Amazonki spotykają się dwa razy w miesiącu – pierwszy i trzeci piątek miesiąca- na spotkaniach integracyjnych , które mają na celu wspólne wspieranie się w pokonywaniu choroby raka piersi. Spotkania te są tematycznie rożne/ np. spotkanie z wróżką 18.01.2007r./, lub związane  z rehabilitacją psychiczną Amazonek / spotkania z psychologiem , terapia śmiechem itp./, albo poprawą wiedzy związaną z walką z choroba nowotworową.

W roku 2007 odbyło się spotkań  19.

ESA liczy , średnio ,  79 Amazonek

Dochody z zebranych składek wynosiły 2 189,50 zł

Ponadto:

   1. Działalność rehabilitacji fizycznej odbywa się :
          * gimnastyka rehabilitacyjna – dwa razy w tygodniu, każdy poniedziałek  i środa

            w gimnastyce uczestniczy około 23 Amazonek na każdym spotkaniu.  Odbyło się 76 spotkań gimnastycznych

          o gimnastyka na basenie  -  raz w tygodniu , w każdą niedzielę, godzinę specjalistycznych ćwiczeń w wodzie . Uczestniczy średnio 20 Amazonek. Przeprowadzono 30 rehabilitacji  w wodzie.
          o masaże specjalistyczny barku i ręki po stronie operowanej. Umożliwiono 10 masaży.

   2. Działalność turystyczno-wypoczynkowa i kulturalna.

          o impreza turystyczno – krajoznawczo-integracyjna : Wycieczka „Amazonki szlakiem historii” , 5-6-7.10.2007r.  Gołuchów – Częstochowa – Gniezno. Uczestniczyło 37 osób
          o wspólne wczasy rehabilitacyjne  Elbląskich Amazonek w Zakopanem – IX.2007r.. Uczestniczyło 20 Amazonek
          o Wyjazdy do Teatru:

            a/   Teatr Miejski im. Gąbrowicza w Gdyni – 9.11.2007r.  „Piaf”. Uczestniczyło 18 Amazonek.

            b/   Opera Bałtycka w Gdańsku  -  17.11.2007r.  „Rigoletto”            Uczestniczyło 20 Amazonek

   3. Sport i rekreacja – udział Elbląskich Amazonek
          * III Wojewódzka Spartakiada Sportowa Amazonek w Olsztynie . Termin 4-5-6.08.2007r. Uczestniczyło 8 Amazonek.
          * XIII Ogólnopolska Spartakiada Łucznicza Amazonek w Poznaniu. Termin 31.08.-1.9-2.09.2007r. Uczestniczyły 4 Amazonki.
          * Ognisko integracyjne Elbląskich Amazonek w Bażantarni . Termin 30.06.2007r.. Uczestniczyło 25 osób.
   4. Konferencja Międzynarodowa – „Rehabilitacja – pomoc w dążeniu do zdrowia Amazonek”. Impreza odbyła się 1-2.06.2007r. W ramach konferencji Elbląskie Amazonki obchodziły swój jubileusz 10 lat istnienia ESA, a 12 lat istnienia Amazonek w Elblągu. Hasło jubileuszu brzmiało: „10 a nawet 12 lat żyjemy.” Odbyła się konferencja  oraz podsumowanie pracy Elbląskich Amazonek. Gratulacje od władz miasta i powiatu  elbląskiego od Posła Rzeczpospolitej Polskiej – p. Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego , od Wojewody naszego województwa , oraz od Urzędu Marszałkowskiego -  Departamentu Współpracy Międzynarodowej mediów i zaprzyjaźnionych instytucji Elbląga , a także od zaprzyjaźnionych Amazonek z naszego z kraju. W imprezie uczestniczyły zaproszone Amazonki z Rosji – Kaliningradu – 10 osób, oraz z Ukrainy – Kijowa – 2 osoby.  Amazonki , które zakładały ESA oraz te , które przez ten okres pracowały na rzecz swoich koleżanek Amazonek , otrzymały okolicznościowe statuetki i dyplomy. Uhonorowane zostały również niektóre osoby z miasta i powiatu za szczególną współpracę z ESA. Z tej okazji wraz Telewizją Elbląska przygotowałyśmy film o działalności Elbląskich Amazonek, który pierwszy raz został pokazany na tej uroczystości. Przygotowałyśmy również wraz z Telewizja Elbląską artystyczny pokaz zdjęć Amazonek , które zmarły. Tłem była muzyka Rubika „Życie ma sens”- również pokazałyśmy tę produkcję na Konferencji                  Część oficjalną zakończył poczęstunek składający się ze wspaniałego , dużego tortu przedstawiającego nasze logo oraz innych słodyczy,   kawy , herbaty i napoi.  W godzinach wieczornych odbyła się kolacja integracyjna Elbląskich Amazonek oraz zaproszonych gości , a także Amazonek z Rosji – Kaliningradu oraz  z Ukrainy – Kijowa.
   6. MARSZ ZDROWIA pod hasłem„Kocham Cię Życie” odbył się w Elblągu 13.10.2007r. Trasa marszu przebiegała  od Urzędu Miejskiego , gdzie zebraliśmy się, aż do Pl.. Jagiellończyka. W Wojewódzkim Domu Kultury odbył się festyn. Tam też zostały rozlosowane nagrody dla osób biorących udział w „ Konkursie Różowej Wstążeczki” który był prowadzony w „Dzienniku Elbląskim”. W godzinach popołudniowych odbyła się impreza integracyjna w restauracji „Sowa” , gdzie spotkaliśmy się z naszymi gośćmi wśród których były też Amazonki z organizacji „Vita” z Kaliningradu – Rosja.
   7. Współpraca ESA z zagranicą. ESA współpracuje z Rosją z Kaliningradem , od 4 lat oraz z Ukrainą – Kijowem od 2 lat.
          * 6.02.2007r. Wizyta Amazonek z organizacji VITA z Kaliningradu oraz osób,  które będą zajmować się rehabilitacją fizyczną Amazonek w Rosji. Spotkanie to miało na celu zapoznanie się z naszymi /polskimi/ możliwościami rehabilitacji kobiet po amputacji piersi i wykorzystanie wzorców , które tu , w Polsce, są już powszechne, w Rosji. Elbląskie Amazonki umożliwiły pokazanie delegacji rosyjskiej naszego Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz pracy rehabilitantów i sprzętu do rehabilitacji. Pokazałyśmy Centrum Rehabilitacji w Elblągu oraz przedstawiono tam pracę i sprzęt rehabilitacyjny. Umożliwiłyśmy spotkanie z Firmą POFAM , która produkuje protezki piersi i niektóry sprzęt rehabilitacyjny. Wizyta była bardzo owocna i pozwoliła poznać Rosjanom , jak wygląda rehabilitacja Amazonek w Polsce. Należy nadmienić , że w Rosji dopiero zaczynają wprowadzać takie możliwości z jakich my już możemy korzystać.
          * 1-2.06.2007r. wizyta Amazonek z Rosji  -z Kaliningradu  w Elblągu na Międzynarodowej Konferencji  „Rehabilitacja – pomoc w dążeniu do zdrowia Amazonek” organizowanej przez Elbląskie Amazonki
          * 1-4.06.2007r. wizyta Amazonek z Ukrainy – z  Kijowa w Elblągu i udział  w Konferencji jw. Wyjazdy z Ukrainkami do Gdańska i do Malborka w celu pokazania im naszego kraju.
          * 13.10.2007r. wizyta Amazonek z Kaliningradu i udział w Marszu Zdrowia. Pokaz naszej rehabilitacji w sali gimnastycznej.
          * 11.10 do 16.10.2007r. uczestnictwo Elbląskich Amazonek w Kijowie w Konferencji na temat profilaktyki raka piersi oraz uczestnictwo w Marszu Zdrowia w Kijowie. Uczestniczyły 4 Amazonki.
          * 28-29.09.2007r. Uczestnictwo w Kaliningradzie w Forum Organizacji Pozarządowych Okręgu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko Mazurskiego. Impreza była współfinansowana w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007r. Natomiast organizowana przez ESWIP w Elblągu.  Razem z rosyjskimi Amazonkami z organizacji VITA zorganizowałyśmy stoisko promujące naszą wspólną działalność. Szczególnie zwróciłyśmy uwagę na rehabilitacje Amazonek. W tym celu udział brały dwie przedstawicielki reprezentujące ESA: Rehabilitantka Amazonek oraz Prezes ESA. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i pochwalono nas za bardzo dobre pokazanie naszej wspólnej współpracy.
   8. Udział Elbląskich Amazonek  w szkolenia, konferencjach i warsztatach podnoszących  wiedzę.
          * 26.03.2007r.  Konferencja w Olsztynie przygotowana przez organizację FOSa na temat społeczne możliwości pomocy przez FOSa dla innych organizacji współpracujących. Uczestniczyły 2 Amazonki
          * 30.03 – 1.04.2007r.  Szkolenie Liderek Amazonek w Wągrowcu. Szkolenie i warsztaty przygotowała Federacja Stowarzyszeń Amazonek w Poznaniu. Uczestniczyły 2 osoby.
          * 10.056.2007r. Uczestnictwo w szkoleniu na temat pisania projektów organizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Uczestniczyły 3 Amazonki /Zarząd/
          * 16.05.2007r. Elbląskie Amazonki w  Olsztynie. Spotkanie Amazonek z całego Wojew. Warmińsko-Mazurskiego w sprawie organizacji Unii Amazonek naszego województwa. Spotkanie organizowały Olsztyńskie Amazonki Uczestniczyło 5 Amazonek /Zarząd/
          * 25-26.05.2007r. Szkolenie I stopnia  Ochotniczek w Gdyni. Szkolenie organizowały Gdyńskie Amazonki. Elbląskie Amazonki uczestniczyły w liczbie 4 osoby.
          * 21.06.2007r. Drugie spotkanie na temat powstania Unii Amazonek naszego województwa. Uczestniczyło 5 Amazonek.
          * 26.06.2007r. Amazonki Elbląskie zostały zaproszone do udziału w obradach Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , które dotyczyły współpracy z Rosją , z Obwodem Kaliningradzkim. ESA została zaproszona jako jedna z organizacji najlepiej współpracująca z Kaliningradem. Wygłoszenie referatu , o który nas poproszono, dotyczyło, właśnie, naszej współpracy z organizacją Amazonek VITA w Kaliningradzie. Uczestniczyły 4 osoby.
          * 17.07.2007r. Uczestnictwo w naradzie organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej  w Olsztynie na temat współpracy z sąsiednimi krajami naszego województwa tj.  Polska – Litwa – Rosja – Białoruś. W naradzie uczestniczyły 2 osoby.
          * 31.08.2007r. uczestnictwo w szkoleniu na temat powstawania Spółdzielni Socjalnych – przepisy , możliwości i dla kogo te Spółdzielnie, oraz ich działanie. Szkolenie organizowane przez ESWIP w Elblągu. Uczestniczyła 1 osoba.
          * 10-11.12.2007r.  Szkolenie , warsztaty oraz próby stworzenia statutu Unii Amazonek naszego województwa. Szkolenie organizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych w Olsztynie , ESWIP w Elblągu oraz Olsztyńskie Amazonki. Szkolenie odbyło się w Lesznie pod Olsztynem. Uczestniczyło 5 Amazonek
   9. Udział Elbląskich Amazonek w konferencjach , spotkaniach i festynach prestiżowych dla organizacji.
          * 21.04.2007r. Uczestnictwo w powstawaniu Konwentu Seniorek przy Federacji Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Warszawie. W czasie spotkania Seniorek / Amazonek , które żyją już 20 i więcej lat po amputacji piersi/ wybrano zarząd Konwentu Seniorek.  Alicja Tomczyk została wice Przewodniczącą Zarządu Konwentu Seniorek.
          * 13.05.2007r. Udział w festynie zorganizowanym przez Elb. Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w ramach Tygodnia Niepełnosprawnych w Elblągu. Przygotowałyśmy stoisko z prezentacją działalności ESA. Szczególnie zwróciłyśmy uwagę na prezentację działalności na rzecz profilaktyki raka piersi oraz na wzajemne wspieranie się Amazonek Uczestniczyło  6 Amazonek z rodzinami.
          * 26.06.2007r. Amazonki Elbląskie zostały zaproszone do udziału w obradach Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie , które dotyczyły współpracy z Rosją , z Obwodem Kaliningradzkim. ESA została zaproszona jako jedna z organizacji najlepiej współpracująca z Kaliningradem. Wygłoszenie referatu , o który nas poproszono, dotyczyło, właśnie, naszej współpracy z organizacją Amazonek VITA w Kaliningradzie. Uczestniczyły 4 osoby.
          * 25.10.2007r. Uczestnictwo Elbląskich Amazonek w uroczystościach jubileuszowych XXX- Lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu. Zaproszone na tą uroczystość dziękowałyśmy za udostępnienie nam lokalu do prowadzenia naszej działalności już 8 lat. Uczestniczyły 2 osoby.
          * 7.12.2007r.  Uczestnictwo w Kolacji Liderów organizacji pozarządowych Elbląga. Zaproszenia otrzymali liderzy organizacji najlepiej działających. Tematem spotkania było omówienie powstania nieformalnej organizacji liderów naszego miasta w celu wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń , a także pomocy mniej zaradnym organizacjom.
  10. Spotkania Elbląskich Amazonek z Amazonkami z innych organizacji z Polski
          * 21.04.2007r. udział w XX-Leciu  Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek „Centrum” w Warszawie. Z tej okazji otwarto również nową część budynku w Centrum Onkologii, wybudowana z inicjatywy  Amazonek , a przeznaczony na rehabilitację kobiet po amputacji piersi. Była to Gala ze wspaniałą konferencją, spotkaniem Amazonek z całej Polski oraz przedstawicielki Amazonek ze USA. Uczestniczyły 2 osoby.
          * 26.05.2007r. udział w X-leciu Amazonek w Szczecinku. Uczestniczyły 2 Amazonki.
          * 8.09.2007r.  udział w XV-Leciu Amazonek w Gdańsku. Uczestniczyła 1 Amazonka.
          * 16.10.2007r. udział w Marszu Zdrowia w Iławie. Uczestniczyły 2 osoby.
          * 20.10.2007r. Udział w Marszy Zdrowia w Olsztynie . Uczestniczyły 4 Amazonki.
          * 24.10.2007r. Spotkanie Elbląskich Amazonek – pionierek organizowania działalności ESA z przedstawicielkami Gdańskich Amazonek , które pomagały tworzyć tą działalność. Gdańskie Amazonki to : Honorata Kozłowska, Irena Polak i Olimpia Gajek.  Z naszej strony uczestniczyły w spotkaniu Halina Kula,  Elżbieta Lemańczyk, Iwona Kwiek i Alicja Tomczyk.  Wręczyłyśmy podziękowania i kwiaty , natomiast od nich otrzymałyśmy pamiątkowy obrazek „Amazonka” namalowany przez Honoratę Kozłowską / jest artystką malarzem/. Atmosfera była bardzo przyjazna i pełna wspomnień.
          * 27.10.2007r. udział w jubileuszu XV-Lecia  olsztyńskich Amazonek w Olsztynie. Uczestniczyły 4 Amazonki
          * 30.11.- 1.12.2007r. udział w jubileuszu X-Lecia  Iławskich Amazonek. W ramach obchodu jubileuszu odbyło się szkolenie z psychologiem. Uczestniczyły 3 Amazonki.
  11. Profilaktyka Elbląskich Amazonek w szkoleniach innych kobiet.
          * 19.04.2007r. Szkolenie na temat profilaktyki raka piersi Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Szkolenie przeznaczone dla wolontariuszek i opiekunek podopecznych MOPS. Szkolenie przeprowadziła Alicja Tomczyk.
          * 17.05.2007r. Wykład lekarza onkologa w MOPS z nauka samo badania piersi. Wykład z inicjatywy Amazonek.
          * 29.06.2007r.  Szkolenie dla opiekunek i pielęgniarek MOPSu  „Zrozumieć chorą Amazonkę”. Wykład Alicji Tomczyk
          * 4.07.2007r.  Szkolenie dla podopiecznych MOPS
          * 10.07.2007r. Profilaktyka raka piersi w Multikinie w Elblągu w ramach „Kina na obcasach”. Amazonki przygotowały wykład w formie lekkiego przekazania  wiedzy wspomagane poezją o kobietach oraz pokazałyśmy film o naszej organizacji. Następnie obejrzałyśmy film fabularny z innymi kobietami. Uczestniczyło 14 Amazonek.
          * 3.10.2007r. Wykład lekarza onkologa w MOPS z nauka samo badania piersi. Wykład z inicjatywy Amazonek.
  12. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  ESA  16.03.2007r. Udzielenie absolutorium Zarządowi ustępującemu i powołanie nowego Zarządy i Komisji Rewizyjnej. Wybór nowego Prezesa ESA.
  13. Msza Święta za spokój duszy zmarłych Amazonek i zdrowie żyjących Amazonek – 25.10.2007r. Tradycją wieloletnią jest odprawianie mszy. Przygotowujemy specjalne modlitwy , oprawę uroczystą , którą zawsze uświetnia chór. Jest to bardzo ważne przeżycie dla Amazonek , jest to rodzaj terapii psychicznej, która daje siły do dalszej walki z chorobą. W tej uroczystości uczestniczą także rodziny Amazonek , także rodziny zmarłych Amazonek.    Po mszy w podziemiach kościoła , w kawiarence kościelnej jest spotkanie integracyjne. Szczególnie jest to ważne dla krewnych Amazonek , które od nas odeszły.
  14. XX-Lecie niektórych Elbląskich Amazonek. 7.12.2007r. zorganizowałyśmy spotkanie , na którym zostały wręczone „ srebrne łuki z xx „ , jako uczczenie 20lat życia po amputacji piersi. Jest to uroczystość bardzo ważna dla tych Amazonek które mogą szczycić się taką „długowiecznością”.  Jest to też optymistyczna perspektywa dla tych Amazonek ,które niedawno przechodziły operację amputacji piersi i wciąż jeszcze nie są pewne jak potoczy się ich choroba. Odznaki zostały dane wraz z prezentami od Pana Prezydenta Elbląga oraz stosownymi dyplomami następującym Amazonkom :    

                  -    Sławie Kalemba

          o Renacie Jauer
          o Bożenie Ciślińskiej
          o Zofii Cebula
          o Alicja Tomczyk                            Gratulujemy!!

  15. Wigilia – 17.12.2007r. Kolacja wigilijna  , tradycyjne już spotkanie , na którym jest prawie pełna obecność naszych Amazonek. Choinka , postna kolacja , którą błogosławi ksiądz zaprzyjaźniony , dzielenie się opłatkiem, prezenty wymyślne , ale symboliczne, wspólnie śpiewane kolędy i wspomnienia. Jest to uroczystość, która bardzo łączy wszystkie Amazonki, bez względu na zaawansowanie choroby. Czasem, dla niektórych, jest to ostatnia wspólna wigilia.  W tym roku uczestniczyło 61 Amazonek oraz  8 osób zaproszonych , które są z nami w naszych zmaganiach z chorobą przez cały rok.

  16. Wszystkim naszym poczynaniom zawsze towarzyszą media elbląskie ; gazety „Dziennik Elbląski”, „Tydzień w Elblągu” i inne , radio EL, oraz Telewizja Elbląska , a także portale internetowe.

      W czasie Października – miesiąca walki z rakiem piersi. ukazywały się w Dzienniku Elbląskim cykliczne artykuły na temat profilaktyki raka piersi, wywiady z Amazonkami , opisy działań ESA.

      Również w „Dzienniku Elbląskim” przed Marszem Zdrowia ukazywały się pytania do „Konkursu Różowej Wstążeczki”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na festynie po Marszu Zdrowia.

      Media nie pozwalają zapomnieć społeczeństwu o problemie choroby nowotworowej , jaką jest rak piersi. Bardzo często rozmawiamy z nimi o tym , co ma zawsze odbicie w przekazach medialnych.

   Spisała Alicja Tomczyk

               Prezes Zarządu ESA
 
Elbląg , dnia 29.01.2008r.