elAmazonki

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Onkologia

Onkologia

Wiadomości z onkologii
To, co wiesz, może uratować Ci życie!!

Jak rozumieć podstawowe określenia medyczne ?

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE - badanie mikroskopowe materiału cytologicznego / komórkowego/ lub histologicznego / tkankowego/ dwuetapowe: pobranie materiału różnymi metodami / biopsja lub fragmentów tkanek podczas operacji/ oraz laboratoryjne badanie różnymi technikami i przygotowanie oceny pobranego materiału. audemars piguet replica watches

BADANIE IHC / BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE/ - badanie znacznie rozszerza możliwość precyzyjnego określenia typu nowotworu, co wielokrotnie ma wpływ na stosowanie metody leczenia.
Badanie umożliwia wykrywanie w materiale tkankowym /cytologicznym/ antygenów przy zastosowaniu wiążących się z nimi przeciwciał /reakcja antygen-przeciwciało/ celem np. uzyskania informacji o wrażliwości ogniska nowotworowego na niektóre leki.

BIOPSJA - pobranie tkanki narządu lub guza z organizmu do badania mikroskopowego w celu ustalenia rodzaju zmian chorobowych. Biopsje wykonuje się nakłuwając narząd / biopsja aspiracyjna/ lub w trakcie zabiegu operacyjnego w przypadku stwierdzenia podejrzanego rozrostu tkanek / biopsja chirurgiczna otwarta/.

CHEMIOTERAPIA - leczenie za pomocą preparatów chemicznych hamujących rozwój komórek nowotworowych.

GUZ - dająca się wykryć kliniczne zmiana , będąca wynikiem nadmiernego rozrostu tkankowego.

NACZYNIA CHŁONNE , LIMFATYCZNE - naczynia podobne do żył odprowadzające z tkanek limfę.

NOWOTWÓR - guz : - może być łagodny, niezłośliwy - guz powoli rosnący, nieniszczący otaczających tkanek i nie powoduje przerzutów
może być złośliwy - szybko rosnący , niszczący otaczające tkanki i powodujący przerzuty. Należy szybko zgłosić się do lekarza i rozpocząć leczenie.

PZEDRAKOWY STAN - zmiana w komórkach, na podłożu ktorej częściaj niż w przypadku innych chorób rozwija się nowotwór.

RADIOTERAPIA - leczenie za pomocą promieniowania jonizującego, polegające na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego / rentgenowskie, gamma, strumień elektronów, neutronów/ do niszczenia żywych komórek.

RAK BRODAWCZAKOWATY CARCINOMA PAPILLARE - niezłośliwy nowotwór nabłonkowy, rosnący na powierzchni błon śluzowych.


RAK CEWKOWY CARCINOMA TUBULARE - rak inwazyjny , dobrze zróżnicowany, o dobrym rokowaniu. Występuje u kobiet młodszych obustronnie lub wieloogniskowo w jednym sutku.

RAK INWAZYJNY CARCINOMA INVASIVUM - stadium raka wrastającego w głąb błony śluzowej i następnie przedostającego się do tkanki gruczołu piersiowego.

RAK KOLOIDOWY - typ raka przewodowego inwazyjnego , nazywanego także rakiem śluzowym.

RAK PRZEDIWAZYJNY CARCINOMA PRAEINVASIVUM (IN SITU) - rak , którego komórki pozostają w obrębie przewodów pokarmowych albo gruczołów mlecznych, nie przenikają ściany przewodów do tkanki tłuszczowej. Z reguły ten rodzaj raka nie daje przerzutów na inne organy.

RAK PRZEWODOWY NACIEKAJĄCY (INWAZYJNY) CARCINOMA DUCTALE INFILTRANS (INVASIVUM) - nowotwór powstały w przewodach mlekowych, przenika przez ich ściany do tkanki tłuszczowej, naczyń krwionośnych oraz przenosi się na inne organy.

RAK RDZENIASTY CARCINOMA MEDULLARE - rodzaj raka inwazyjnego, rozwijający się atakuje zdrowe tkanki.

RAK SITOWATY CARCINOMA CRIBRIFORME - nowotwór nieinwazyjny, rozwijający się bardzo powoli, nie przenosi się na inne organy.

RAK ŚLUZOWY CARCINOMA MUCINOSUM - postać raka inwazyjnego, rozrastającego i tworzącego przerzuty.

RAK TYPU „COMEDO" - nieinwazyjna , czopiasta postać raka wewnątrzprzewodowego , szybko rosnąca, ale nie tworząca przerzutów.

RAK WEWNĄTRZPRZEWODOWY CARCINOMA DUCTALE IN SITU - rak przedinwazyjny , rozwijający się z przewodów mlekowych, zazwyczaj nie powoduje przerzutów.

RAK ZRAZIKOWY IN SITU CARCINOMA LOBURALE IN SITU - nieprawidłowe komórki rosnące wewnątrz gruczołów mlekowych ,dość często w obu piersiach. Ich obecność może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka inwazyjnego.

RAK ZRAZIKOWY NACIEKAJĄCY (IWAZYJNY) CARCINOMA LOBURALE INFICTRANS (INVASIVUME) - nowotwór inwazyjny , powstający w zrazikach mlekowych.

RECEPTORY HORMONALNE - specjalne białka związane z wnętrzem komórki, występujące w komórkach docelowych, wrażliwe na działanie danego hormonu. Pod ich wpływem komórki nowotworowe mogą się rozmnażać. Na receptory hormonalne można oddziaływać terapiami hormonalnymi , hamując rozwój nowotworu.

RECEPTORY ESTROGENOWE (ER) - receptory wrażliwe na działanie estrogenu.
RECEPTORY PROGESTRONOWE (PGR) - receptory wrażliwe na działanie progesteronu.

RECEPTORY HER2 - białko zanurzone w błonie komórkowej, które w zdrowej komórce spełnia wiele funkcji, m.in. umożliwia kontaktowanie się z otaczającym środowiskiem, reagowanie na odbierane bodźce, regulowanie procesu wzrostu podziału prawidłowej komórki. W komórce nowotworowej dochodzi do zwiększenia liczby cząsteczek receptora na powierzchni komórki /tzw. nadekspresja/, co powoduje utratę kontroli i niepohamowany wzrost nowotworu.

WYNIKI BADAŃ NA RECEPTOR HER2 - upewnij się, że wśród Twoich badań znajduje się informacja o receptorze HER2
HER2 - 0 lub 1+ oznacza , że na komórkach guza nie występuje nadmierna liczba receptora HER2 , czyli Twój nowotwór jest HER2-ujemny.
HER2 - 2+ oznacza , że wynik jest niejednoznaczny /graniczny/, aby określić dokładnie rodzaj nowotworu należy wykonać dodatkowe badanie metodą FISH.
HER2 - 3+ oznacza , że na komórkach guza jest zbyt duża liczba receptorów HER2 , czyli Twój nowotwór jest „HER2-dodatni"

ZRAZIKI (GRUCZOŁY) MLEKOWE - jednostka budująca czołową część piersi groczoły, miejsce wytwarzania mleka.

www.ireplicas.com