elAmazonki

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Sprawozdanie za 2009r.

Sprawozdanie za 2009r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009r. Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek

Formy i zakres działalności statutowej:

1. Rehabilitacja fizyczna : -  gimnastyka fizyczna oraz ćwiczenia joga , a także gimnastyka na basenie przez cały rok cztery razy w tygodniu
2. Rehabilitacja psychiczna : -  spotkania amazonek w pierwszy i trzeci piątek miesiąca - wzajemne wsparcie w czasie choroby.
- spotkania z psychologiem : indywidualne i grupowe
- warsztaty psychoonkologiczne metodą Simontona w Kadynach
3. Działalność integracyjna :
- Wycieczki :                                                                                                    
Amazonki- historia i turystyka /Kórnik - Rogalin- Częstochowa-Jabłonna,
wyjazd do teatru ROMA na "Upiora w operze"
III Zjazd Amazonek Pomorza w Wejherowie
- wieczór poetycki "Tryptyk Jana Pawła II  przy muzyce czasów odrodzenia" - przygotowany przez Amazonki
- Wigilia - każdego roku spotykamy sie przy wigilijnym stole
- Msza Święta-  uroczystość z pięknymi , specjalnymi modlitwami przy wspaniałych pieśniach  chóru
4. Sport i rekreacja
-  uczestnictwo w IV Wojewódzkiej Spartakiadzie Amazonek w Olsztynie - III miejsce
- uczestnictwo w XV Ogólnopolskie Spartakiadzie Amazonek w Wągrowcu - Mistrzostwa Polski Amazonek w Łucznictwie
- ognisko w Kadynach dla Amazonek i ich rodzin
5. Nauka i oświata postępu w medycynie
- wykład lekarza onkologa  "Oznacz swój nowotwór - to ma znaczenie HER 2+ czy HER 2-  rak piersi"
- Prelekcja "Prawa pacjenta"
- "Spotkanie przy HERbacie" w Olsztynie
5. Współpraca z zagranicą
 - współpracujemy z Kaliningradzką Organizacją Społeczną VITA. Odbywają się spotkania , wspólne warsztaty /Kadyny/ , udział Rosjanek w Marszu Zdrowia
6. Udział w prestiżowych konferencjach i imprezach
- uczestnictwo w konferencji w Olsztynie na temat obrzęków limfatycznych
- Gala Filantrop Roku , gdzie zgłaszamy swoich darczyńców
Festyn Osób Niepełnosprawnych w Elblągu , gdzie promujemy profilaktykę raka piersi
- X Forum Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu  również promujemy profilaktykę zdrowia
- wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym  brałyśm udział w powstaniu filmu o profilaktyce raka piersi
7. Profilaktyka Zdrowia
- Marsz Zdrowia "Kocham Cię Życie" , po marszu spotkanie w kinie Światowid  , gdzie onkolodzy i szpitale Elbląskie mówiły o możliwościach badań w kierunku wykrywalności nowotworów. Spotkanie uświetniała muzyka i śpiew w wykonaniu Kaliningradzkiego Zespołu "Legenda
-wernisaż fotografii "Niejedna z jedną"
- szkolenia i wykłady na temat raka piersi i raka szyjki macicy w 7 szkoła średnich i w dwóch podstawowych dla matek
- wspólne działanie z Zespołem Szkół Technicznych w projekcie "Mam haka na raka"
8. Opracowano stronę internetową www.elamazonki.pl
9. Otwarto biuro Amazonek przy ul. Stefczyka 7/8
10. Współpracujemy z miejskimi mediami promując zdrowie

 Uzyskane przychody ESA
 W roku 2009 uzyskano przychody  ogółem                    50 149,17 zł
 w tym
 - składki członkowskie                                                        3 523,30 zł
 - odsetki bankowe                                                                  139,68 zł
 - dotacje razem                                                                  17 700.00 zł
 - darowizny razem                                                              11 440,19 zł
         w tym 1% podatku                    9 768,79zł
 - inne przychody / wpłaty członków za uczestnictwo
                                                             w imprezach/           17 346,00 zł

 Informacja o poniesionych kosztach
  poniesiono koszty razem                                                   51 575,87 zł
       - realizacja zadań statutowych                                      45 982,75 zł
       - koszty administracyjne                                                   5 593,12 zł

 ESA dysponuje   lokatą w wysokości 6 000,00 zł 
 
Skrót przygotowała Alicja Tomczyk