elAmazonki

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Zarząd

Zarząd

1. Alicja Tomczyk        -  Prezes

2. Elżbieta Zimińska     -  Vice Prezes

3. Halina Wiśniewska   -  Sekretarz

4. Teresa Gibas             -  Skarbnik

5. Edwarda Pellowska           - Członek Zarządu

6. Iwona Feretycka       - Członek Zarządu