Zadanie zrealizowane z budżetu państwa

Z budżetu państwa zostało sfinansowane zadanie publiczne. Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek otrzymało środki z zadania publicznego “Wzrost kompetencji lub wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Zadanie pod tytułem “Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, remont łazienki” zostało sfinansowane w 100% z dotacji. Wartość otrzymanej dotacji: 10 000,0 zł. Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek zakupiło sprzęt: projektor, ekran przenośny, torbę do projektora, komputer, monitor, oprogramowanie Office. Zakupiono i wymieniono kompakt WC w łazience.