Przydatne informacje

Diagnostyka i leczenie raka piersi – Informator dla chorych

Co warto wiedzieć – rak piersi”

Nowoczesna medycyna pomaga zaplanować optymalne leczenie raka piersi

Co to jest chemioterapia?

Baza wiedzy o raku

Fundacja Rak’n’Roll

Badanie histopatologiczne

Badanie mikroskopowe materiału tkankowego pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego. Dziedzina nauki zajmująca się charakteryzowaniem mikroskopowych zmian zachodzących w chorych tkankach to histopatologia.
Przedmiotem badania histopatologicznego jest poddany obróbce histologicznej materiał biologiczny, pobrany od osoby badanej, metodami biopsji, wymazu lub bezpośredniego badania wydalin i wydzielin organizmu. Odmianą badania histopatologicznego jest badanie cytopatologiczne. Według tego rozróżnienia badanie histopatologiczne cechuje się pracą na masie komórkowej, a badanie cytopatologiczne pracą na pojedynczych komórkach. W obu metodach materiał pobierany i obrabiany jest w specyficzny i różny od siebie sposób, dlatego ich dokładność i użyteczność jest od siebie różna.

Badanie IHC
(ImmunoHistoChemiczne)

Badanie znacznie rozszerza możliwość precyzyjnego określenia typu nowotworu, co wielokrotnie ma wpływ na stosowanie metody leczenia. Badanie umożliwia wykrywanie w materiale tkankowym /cytologicznym/ antygenów przy zastosowaniu wiążących się z nimi przeciwciał/reakcja antygen-przeciwciało/ celem np. uzyskania informacji o wrażliwości ogniska nowotworowego na niektóre leki.

Biopsja

Pobranie tkanki narządu lub guza z organizmu do badania mikroskopowego w celu ustalenia rodzaju zmian chorobowych. Biopsje wykonuje się nakłuwając narząd / biopsja aspiracyjna/ lub w trakcie zabiegu operacyjnego w przypadku stwierdzenia podejrzanego rozrostu tkanek / biopsja chirurgiczna otwarta.

Chemioterapia

Leczenie za pomocą preparatów chemicznych hamujących rozwój komórek nowotworowych.

Guz

Dająca się wykryć kliniczne zmiana, będąca wynikiem nadmiernego rozrostu tkankowego.

Naczynia chłonne / limfatyczne

Naczynia podobne do żył odprowadzające z tkanek limfę.

Nowotwór - guz

Może być łagodny, niezłośliwy (guz powoli rosnący, nieniszczący otaczających tkanek i nie powoduje przerzutów) lub złośliwy (szybko rosnący, niszczący otaczające tkanki i powodujący przerzuty. Należy szybko zgłosić się do lekarza i rozpocząć leczenie)

Przedrakowy stan

Zmiana w komórkach, na podłożu której, częściej niż w przypadku innych chorób, rozwija się nowotwór.

Radioterapia

Leczenie za pomocą promieniowania jonizującego, polegające na wykorzystaniu zdolności promieniowania jonizującego / rentgenowskie, gamma, strumień elektronów, neutronów do niszczenia żywych komórek.

Rak

RAK BRODAWCZAKOWATY CARCINOMA PAPILLARE - niezłośliwy nowotwór nabłonkowy, rosnący na powierzchni błon śluzowych.
RAK CEWKOWY CARCINOMA TUBULARE - rak inwazyjny , dobrze zróżnicowany, o dobrym rokowaniu. Występuje u kobiet młodszych obustronnie lub wieloogniskowo w jednym sutku.
RAK INWAZYJNY CARCINOMA INVASIVUM - stadium raka wrastającego w głąb błony śluzowej i następnie przedostającego się do tkanki gruczołu piersiowego.
RAK KOLOIDOWY - typ raka przewodowego inwazyjnego , nazywanego także rakiem śluzowym.
RAK PRZEDIWAZYJNY CARCINOMA PRAEINVASIVUM (IN SITU) - rak , którego komórki pozostają w obrębie przewodów pokarmowych albo gruczołów mlecznych, nie przenikają ściany przewodów do tkanki tłuszczowej. Z reguły ten rodzaj raka nie daje przerzutów na inne organy.
RAK PRZEWODOWY NACIEKAJĄCY (INWAZYJNY) CARCINOMA DUCTALE INFILTRANS (INVASIVUM) - nowotwór powstały w przewodach mlekowych, przenika przez ich ściany do tkanki tłuszczowej, naczyń krwionośnych oraz przenosi się na inne organy.
RAK RDZENIASTY CARCINOMA MEDULLARE - rodzaj raka inwazyjnego, rozwijający się atakuje zdrowe tkanki.
RAK SITOWATY CARCINOMA CRIBRIFORME - nowotwór nieinwazyjny, rozwijający się bardzo powoli, nie przenosi się na inne organy.
RAK ŚLUZOWY CARCINOMA MUCINOSUM - postać raka inwazyjnego, rozrastającego i tworzącego przerzuty.
RAK TYPU „COMEDO" - nieinwazyjna , czopiasta postać raka wewnątrzprzewodowego , szybko rosnąca, ale nie tworząca przerzutów.
RAK WEWNĄTRZPRZEWODOWY CARCINOMA DUCTALE IN SITU - rak przedinwazyjny , rozwijający się z przewodów mlekowych, zazwyczaj nie powoduje przerzutów.
RAK ZRAZIKOWY IN SITU CARCINOMA LOBURALE IN SITU - nieprawidłowe komórki rosnące wewnątrz gruczołów mlekowych ,dość często w obu piersiach. Ich obecność może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka inwazyjnego.
RAK ZRAZIKOWY NACIEKAJĄCY (IWAZYJNY) CARCINOMA LOBURALE INFICTRANS (INVASIVUME) - nowotwór inwazyjny , powstający w zrazikach mlekowych.

Receptory

RECEPTORY HORMONALNE - specjalne białka związane z wnętrzem komórki, występujące w komórkach docelowych, wrażliwe na działanie danego hormonu. Pod ich wpływem komórki nowotworowe mogą się rozmnażać. Na receptory hormonalne można oddziaływać terapiami hormonalnymi , hamując rozwój nowotworu.
RECEPTORY ESTROGENOWE (ER) - receptory wrażliwe na działanie estrogenu.
RECEPTORY PROGESTRONOWE (PGR) - receptory wrażliwe na działanie progesteronu.
RECEPTORY HER2 - białko zanurzone w błonie komórkowej, które w zdrowej komórce spełnia wiele funkcji, m.in. umożliwia kontaktowanie się z otaczającym środowiskiem, reagowanie na odbierane bodźce, regulowanie procesu wzrostu podziału prawidłowej komórki. W komórce nowotworowej dochodzi do zwiększenia liczby cząsteczek receptora na powierzchni komórki /tzw. nadekspresja/, co powoduje utratę kontroli i niepohamowany wzrost nowotworu.
WYNIKI BADAŃ NA RECEPTOR HER2 - upewnij się, że wśród Twoich badań znajduje się informacja o receptorze HER2
HER2 - 0 lub 1+ oznacza , że na komórkach guza nie występuje nadmierna liczba receptora HER2 , czyli Twój nowotwór jest HER2-ujemny.
HER2 - 2+ oznacza , że wynik jest niejednoznaczny /graniczny/, aby określić dokładnie rodzaj nowotworu należy wykonać dodatkowe badanie metodą FISH.
HER2 - 3+ oznacza , że na komórkach guza jest zbyt duża liczba receptorów HER2 , czyli Twój nowotwór jest „HER2-dodatni"

Zraziki (gruczoły) mleczne

Jednostka budująca czołową część piersi gruczoły, miejsce wytwarzania mleka.

pl_PLPolski
Przejdź do treści